Verderkijken op MVO

De cijfers

In 2018 hebben alle leden van het MT een KPI (Kritieke Prestatie-Indicator) gekregen op het gebied van maatschappelijk ondernemen. Daardoor werken alle afdelingen nu aan heel concrete MVO-doelen. Wat we hebben bereikt in 2019? Dat zie je hieronder.


Verderkijken op MVO

De cijfers

In 2018 hebben alle leden van het MT een KPI (Kritieke Prestatie-Indicator) gekregen op het gebied van maatschappelijk ondernemen. Daardoor werken alle afdelingen nu aan heel concrete MVO-doelen. Wat we hebben bereikt in 2019? Dat zie je hieronder.


1. Onder duurzame producten wordt verstaan alle omzet die we maken met producten met een groen blaadje en circulaire producten als dat meetbaar is. Diensten worden in deze KPI niet meegeteld omdat wij hier nauwelijks goede meetdata voor hebben. Het jaar 2019 laat een kleine daling zien van de producten met een groen blaadje.


2. Met deze KPI wordt bedoeld de duurzame klanttrainingen. Naast duurzame producten verkopen, willen we ook onze klanten helpen aan de juiste kennis en installatievaardigheden om deze producten (zoals zonnepanelen en warmtepompen) ook goed en verantwoord te kunnen toepassen en installeren. In 2019 is het aantal deelnemers met 15% gegroeid, waarmee deze KPI meer dan ruimschoots behaald is.


3. De afvalstromen van Technische Unie worden sinds 2009 gemonitord en zijn zichtbaar in een digitaal dashboard. Over 2019 is meer restafval geproduceerd. Dit ligt grotendeels aan de omzetgroei in 2019. Met deze KPI wordt aandacht gevraagd voor het verminderen van restafval, zowel door het terugdringen van afval als door meer afvalscheiding.


4. De circulaire artikelen moeten voor nu voldoen aan twee eisen: 1) ze voldoen aan één van de tien R’en en 2) er is bewijsvoering in de vorm van een materiaalpaspoort of LCA. De tien R’en verdelen we grofweg in drie categorieën: 1) Bevat gerecycled materiaal, 2) Refurbished en 3) Re-used. In 2019 stonden 1.697 producten in ons assortiment als circulair benoemd.


5. In de PM-gesprekken van 2020 wordt iedere medewerker in de gelegenheid gesteld om zich aan te melden voor ofwel JINC ofwel Natuurmonumenten. Via beide organisaties gaan we werken aan deze KPI. Het jaar 2020 is het pilotjaar met als richtlijn 300 aanmeldingen. In 2019 speelde dit nog niet, daarom staat daar nu nog een streepje.


6. De CO2-uitstoot van TU wordt sinds 2009 gemeten volgens ISO 14064. Deze berekening wordt jaarlijks geverifieerd. De verificatie-audit van 2019 is door COVID-19 verschoven naar mei 2020. De niet-geverifieerde berekening laat een verbetering zien van 7% ten opzichte van 2018. Dit is opmerkelijk, omdat de omzet van TU in 2019 gestegen is.


7. Voor deze KPI zoeken we uit bij welke partijen we inkopen en of zij actief beleid hebben ten aanzien van MVO. We staan hier in de kinderschoenen en starten met het verkrijgen van inzicht in welke leveranciers we hebben en of zij zich onafhankelijk laten certificeren op hun MVO beleid. Dit is te checken in ofwel het MVO-register ofwel Ecovadis.


8. In 2018 heeft Technische Unie een Trede 1 bij de Prestatieladder Sociaal Ondernemen behaald. Dit is gelukt dankzij ons Plan van Aanpak Sociaal Ondernemen in combinatie met het aantal collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2020 gaan we onderzoeken en beoordelen of en hoe wij naar een Trede 2 kunnen komen.


9. Het percentage ‘gezonde medewerkers’ is 100% minus het verzuimpercentage. Vanuit het MVO-programma wordt aandacht gevraagd voor het nemen van maatregelen om verzuim te voorkomen. Met andere woorden: word én blijf fit. In 2019 is het programma Ben Fit gestart. Ook is begonnen met trainingen door Falke en Verbaan, gericht op verzuimgedrag.